Meer dan de som der delen

MeyerBergman Erfgoed Groep werkt aan integrale herbestemmings- en herontwikkelingsopgaven, zodat deze bijzondere erfenis doorgegeven wordt aan volgende generaties. De Groep bestaat uit drie onafhankelijke organisaties, elk met een eigen specialisme en specifiek werkveld: Programmering, Advies & Ontwerp en Ontwikkeling. Gezamenlijk bieden wij een ervaren, multidisciplinaire taskforce die kan worden ingezet bij de meest complexe erfgoedopgaven. De organisaties werken autonoom, in samenwerking met elkaar en/of met externe partijen. Afhankelijk van de opgave en altijd met als uitgangspunt: een duurzaam resultaat.

Hylkema Erfgoed is het onafhankelijke team van bouwhistorici, architecten en restauratiedeskundigen voor hoogwaardige renovatie- en/of herbestemmingsplannen. Dit team heeft daarbij jarenlange expertise op het gebied van financiering en subsidiƫring van erfgoedprojecten. Deze kennis is cruciaal in het vinden van de optimale balans tussen de historische identiteit van het monument en de wensen van eigenaar en gebruiker.

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling verwerft en ontwikkelt historische gebieden en gebouwen en voegt waar nodig nieuwe elementen toe. Het team slaat een brug tussen alle betrokken partijen, in- en extern, en voert de regie voor een vaste koers in dergelijke omvangrijke en complexe projecten. Altijd vanuit het bewustzijn van de culturele, historische maar ook emotionele waarden van ons erfgoed.