Buitenplaats
Doornburgh

Transformatie van een rijksmonument

De rijksmonumenten gelegen op Buitenplaats Doornburgh krijgen een nieuwe bestemming, gericht op de ontmoeting van kunst en wetenschap.

Buitenplaats Doornburgh, gelegen aan de Vecht vlakbij Utrecht, krijgt een nieuwe bestemming. De komende jaren zal Doornburgh getransformeerd worden tot een centrum waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten, met verbeelding als bindmiddel; Doornburgh als laboratorium voor kunstenaars en atelier voor wetenschappers. Het wordt een podium worden waar professionals, talent, leiders en publiek de gelegenheid krijgen om schoonheid, nieuwe inzichten en maatschappelijke verdieping te onderzoeken, te presenteren en te ervaren.

Doornburgh zal zich presenteren als een rustpunt middenin Nederland. Het heeft presentatie- en expositiemogelijkheden, artist en scientist-in-residence faciliteiten, project- en vergaderruimtes en bijzondere horeca. Er zal worden gewerkt met jaarlijkse cycli waarin telkens twee thema’s op verschillende niveaus en interdisciplinair worden ingevuld. Speelruimte, reflectie en bezinning zijn hierin leidend.

Locatie

Maarssen

Type opdracht

Conceptontwikkeling & programmering

Status

Rijksmonument

Website